Ærlig rekruttering

Kan rekruttering være en positiv opplevelse, selv om en ikke får jobben?

De to løgnerene


Det finnes et uttrykk som sier at et jobbintervju er en samtale mellom to løgnere. Arbeidsgivere ønsker å fremstille seg selv som så attraktive som mulig, og arbeidstakere ønsker å fremstå som mest mulig kompetente. Dermed har begge parter har et utgangspunkt der de ønsker å like hverandre, og ender ofte opp med å gi en uriktig fremstilling av seg selv.

Det er neppe det beste utgangspunktet for en god match, og kanskje bidrar dette til at én av fem som får ny jobb sier at jobben er dårligere enn forventet? For deg som arbeidsgiver er konsekvensen økt risiko for feilansettelser. Enten på grunn av at du får et feilaktig inntrykk av personen du ansetter, eller at personen får et annet inntrykk av rolle og selskap enn det virkeligheten tilsier.

Ærlighet og tillit


For å unngå at en ansettelsesprosess gir en slik feilaktig fremstilling av begge parter, er ærlighet essensielt. Som arbeidsgiver er det ikke bare jobben din å vurdere om kandidaten er rett for jobben. Du må også sikre at kandidaten får et ærlig inntrykk av stillingen, selskapet og arbeidskulturen.

I bunn og grunn handler dette om to ting:

1. Du må tørre å snakke om skyggesidene ved jobben.

Gjennom å være transparent på hvilke utfordringer en kan forvente i rollen, gir du et reelt bilde av hva som er forutsetningene for å lykkes. Er ikke personen motivert for å håndtere disse utfordringene, er det en tydelig indikator på at dette ikke er en god match.


2. By på dere selv.

Vis at det er viktig for deg at kandidaten får all informasjon.
I en ansettelsesprosess er det alltid to parter som skal velge hverandre. Når dere byr på dere selv og gir god innsikt i hvordan det faktisk er å jobbe hos dere, har kandidaten de beste forutsetningene for å ta et godt valg. Gjennom virkemidler som f.eks stillingspodcast, video, eller strategisk arbeid med HR Marketing, kan dere bidra til at dere er synlige ovenfor de dere vil ansette over tid. Dermed er kandidatene velinformerte allerede før første intervju.

Ærlighet bygger tillit, men tillit er ofte en mangelvare i rekruttering. Kanskje er det derfor mange kandidater sitter igjen med følgende tanker etter intervjuer:

- Jeg har ikke fått en god nok forståelse av rollen og bedriften.

- Jeg aner ikke om de ser meg interessant for denne rollen, eller ikke.

Dermed bør vårt mål som rekrutterere være:

At kandidater ikke skal behøve å stille seg disse spørsmålene etter et møte med oss. At de skal ha en god forståelse av både rolle og selskap. At vi våger å gi direkte tilbakemelding på om dette er en riktig mulighet for dem mot slutten av intervjuet de gangene vi allerede har bestemt oss.

Oppsummert må vi jobbe for at intervjuet ikke kun føles som et møte der en blir målt og veiet, men mer som en samtale som skaper trygghet. Dette vil ikke bare skape bedre kandidatopplevelser. Det vil sikre bedre rekrutteringer.


Ærlighet gir læring

Ærlighet i rekruttering handler ikke bare om å gi kandidaten det riktige bildet av jobben. Det handler også om hvordan du deler inntrykket ditt av kandidaten. Større grad av åpenhet i tilbakemeldingene etter intervjuet oppleves som veldig positivt blant kandidater. Gjennom ærlighet blir rekrutteringsprosessen noe kandidatene kan lære av.

Bidrar du til en større forståelse for hvordan de får frem personlighet, kompetanse og egenskaper på en tydeligere måte, får du en ambassadør for livet - selv om de ikke får jobben de har søkt på akkurat denne gangen.

Slik kan det faktisk være. Åpenhet og ærlighet varer lengst og gir best mulighet for et bra sluttresultat for begge parter – enten det er en god match eller ikke.

Har du tanker eller spørsmål rundt hvordan dine rekrutteringer kan bli mer ærlige?

Kontakt oss gjerne :)

Når vi lærer noe nytt, deler vi det gjennom artikler, podcaster og videoer.

Vil du motta historier fra Happii?
Tusen takk! Vi gleder oss til å dele med deg.
Oisann! Her har det skjedd en feil, prøv gjerne igjen.
Kopibeskyttet 2020 Happii AS Org.nr: 926909010