SMARTE stillingsannonser med HAPPII 

Vi og våre samarbeidspartnere opplever at vi rekrutterer både raskere og bedre med smarte stillingsannonser. Her forteller vi deg mer om hvordan vi gjør det, hvorfor dette er relevant for deg som skal ansette, og hvordan du kan øke sjansen for å finne rett person, til rett stilling i din bedrift. 

I Happii definerer vi smarte stillingsannonser slik: 

Vi tar ansvar for hele prosessen og utarbeider en strategi for kommunikasjon og distribusjon, samt produksjon av alle audiovisuelle elementer. Det gjør det hele både kostnadseffektivt, lett tilgjengelig og raskt implementert.

I Happii definerer vi smarte stillingsannonser slik: 

 S   —  Synlige
 M   —  Merkevarebyggende 
 A   —  Audiovisuelle 
 R   —  Relevante 
 T   —  Tillitsvekkende 
 E   —  Effektive

Smarte stillingsannonser
distribueres gjennom: 

  • Eget nettverk 
  • Digitale plattformer 
  • Direkte til relevante kandidater fra vårt rekrutteringsteam

Smarte stillingsannonser
består av: 

  • Utgående sekvenser 
  • Annonser  
  • Stillingsannonse / Landingsside

Smarte stillingsannonser
formidler med:

  • Tekst
  • Foto
  • Video
  • Podcast
Sjekk de resultatene!

Sjekk de resultatene

Du bruker mindre tid på innsalg, og mer tid på kandidatens erfaringer, personlighet og match med arbeidsgiver.

Alt henger sammen

Samspillet mellom kontakt-sekvensene vi sender ut gjennom vårt rekrutteringsteam, annonsene som promoteres, og stillingsannonsen er svært viktig fordi det er gjennom denne kombinasjonen at man skaper en konsistent og troverdig opplevelse for kandidaten.

Annonsen skal vekke interesse og fange kandidatens oppmerksomhet, og landingssiden skal bygge videre på dette ved å skape en relevant og tillitsvekkende opplevelse.

En annonse som ikke samsvarer med landingssiden kan føre til forvirring og mistillit hos kandidaten, noe som kan føre til at kandidaten ikke søker på stillingen eller ikke fullfører søknadsprosessen.

Annonsering av budskap

Vi skaper synlighet og trafikk inn på annonsene ved hjelp av en mengde forskjellige plattformer og verktøy. Distribueres enten gjennom annonsering eller direkte 1-1.

Hvorfor velge smarte stillingsannonser

Synlige
Synlighet handler om effektiv bruk av data og teknologi for å identifisere og nå målgruppen på de mest effektive kanalene. Ved å bruke audiovisuelle virkemidler også i annonsene sikrer vi ikke bare at du er synlig, men at du blir lagt merke til!
Merkevarebyggende
Merkevarebygging handler om å vise frem bedriften som en attraktiv arbeidsgiver og øke bedriftens omdømme i bransjen.
Audiovisuelle
Audiovisuelt innhold fremmer vise bedriften og arbeidsmiljøet på en levende og engasjerende og troverdig måte. 
Relevante
Oppleves du relevant øker dette sannsynligheten for at kandidaten vil være interessert i stillingen og engasjere seg i rekrutteringsprosessen. Kan bidra til å skape en personlig tilknytning til bedriften og stillingen.
Tillitsvekkende
Tillitsvekkende stillingsannonser er avgjørende for å tiltrekke de beste kandidatene, smarte stillingsannonser har en dybde i seg som viser at dette er viktig for dere.
Effektive
Smarte stillingsannonser skaper både stolthet og engasjement. Det gjør det enklere for ansatte å dele budskapet, og øker interessen for stillingen. 

Oppsummert

Smarte stillingsannonser gir deg en unik mulighet til å nå de beste kandidatene og øke sjansene for å finne den perfekte personen for stillingen. Med synlighet i de riktige kanalene, merkevarebygging, audiovisuelle elementer, relevant informasjon og tillitsvekkende elementer, vil du tiltrekke deg de beste kandidatene, øke interessen for stillingen og bedriften, samt øke sjansene for å finne den rette personen for stillingen.

Smarte stillingsannonser gir deg en konkurransefordel i rekrutteringsprosessen, øker sjansene for å finne den rette personen for stillingen og bidrar til å bygge et positivt omdømme for bedriften din i bransjen.

Vi hører gjerne fra deg

Tusen takk! Vi tar snart kontakt med deg.
Oisann! Her skjedde det en feil, prøv gjerne igjen.
Kopibeskyttet 2020 Happii AS Org.nr: 926909010