Rekrutter med podcast

Et sterkt virkemiddel når du skal ansette.

KUNDE

Knowit Amende

INDUSTRI

IT-konsulenthus

TJENESTER

Rekruttering

DATO

September 14, 2020

Om oppdraget

I 2019 jobbet vår rådgiver Maria Halseth sammen med Knowit Amende for å rekruttere Utviklere.

Utfordringen

Jobber du med rekruttering av IT-kompetanse, kjenner du nok til hvor utfordrende det er å komme i dialog med de du ønsker å ansette. Dette er en gruppe som mottar svært mange henvendelser fra rekrutterere og arbeidsgivere. Dessverre opplever mange av dem at den som tar kontakt er dårlig forberedt, og ikke innehar nok kompetanse hverken om fagområdet, selskapet eller stillingen det rekrutteres for.

Dette skaper selvfølgelig irritasjon, og en aversjon mot å åpne upersonlige e-poster, SMSer og LinkedIn forespørsler.
Langt mindre villig blir man til å gå i dialog med den som tar kontakt på denne måten. 

Selv ikke det beste verdiforslaget i verden har noen verdi om det blir presentert dårlig, eller når ingen gidder å høre på hva du har å si.


Hvordan vi så på det

Knowit Amende benyttet seg av våre researchtjenester for å kartlegge markedet, og sammen med oss la de ned en betydelig innsats for å finne de kandidatene de trodde kunne være en god match i deres kultur. De var også helt fra starten av samarbeidet veldig tydelige på at de ikke ønsket å selge luftslott, eller assosieres med CV-pushere i markedet. 

Med bakgrunn i dette, og ovennevnte utfordring, ble vi raskt enige om at det mest kritiske og viktigste suksesskriteriet var å sørge for at de gode, og nøye utvalgte kandidatene ikke fikk følelsen av at dette var en generell eller invaderende kontakt, men heller en åpen, ærlig og personlig henvendelse. 

De skulle, uansett utfall, føle at dette var noe annet og noe bedre enn de hadde opplevd før.
De skulle føle at vi var verdt å bruke tiden på. 


Vår hypotese

Som rekrutterere har vi en todelt rolle. Vi må ha inngående kjennskap til både kandidater og arbeidsgivere, og alltid ville det beste for begge parter. Når vi skal formidle arbeidsgivers budskap må det være sannferdig og relevant, og presenteres på en måte som oppleves som personlig og verdifull for kandidaten.

Vi snakket inngående med flere utviklere i Knowit Amende for å få innsikt i hvordan de blir kontaktet av rekrutterere i dag.
Hvilke henvendelser responderer de på eller ignorerer, og hvordan skulle de helst ønske at de ble kontaktet?

Svarene vi fikk var gav oss klare retninger:

Vær personlige - vis at dere vet noe om meg og min bakgrunn som er en relevant match.

Vær konkrete - jeg vil vite hva slags selskap det er snakk om, hvilken konkret rolle det gjelder, hvilke kunder/prosjekter/teknologier jeg evt. skal jobbe med.

De var også tydelige på at å bli oppringt av rekrutterere i arbeidstiden var et stort irritasjonsmoment.

Med dette som utgangspunkt, vil det å ha personlige, skriftlige henvendelser som første kontaktpunkt være mindre invaderende enn kalde telefonsamtaler.

Dersom vi også lett og tilgjengelig kan gi innsikt i selskap og stilling uten at det krever for mye tid, vil det sannsynliggjøre at vedkommende sitter igjen med et positivt inntrykk og responderer. Dette vil gi rom for å gå videre i dialog på telefon som neste steg, og knytte en nærmere relasjon.

Løsningen

Vi bestemte oss for å bruke podcast som forsterkende virkemiddel ved vårt første kontaktpunkt.
Våre tidligere erfaringer med podcast har vist at det er et fint virkemiddel for personlig, ærlig og ekte kommunikasjon.

I forkant av innspillingen lagde vi en tydelig oversikt over hvilke temaer og svar på spørsmål som kunne være interessante for de som skulle lytte til podcasten. 

Les mer om prosessen med å produsere podcast som fungerer her.

Gjennom et intervju med to ansatte i Knowit Amende, kunne potensielle kandidater motta deres verdiforslag direkte fra kilden.
Målet var å gi en bedre forståelse av hvem de er, hva de gjør og hvordan det er å jobbe der.

Podcasten ble spilt inn på Knowits kontorer i Lakkegata, med CTO Øyvind Eikeland og Systemutvikler Tobias Moe Thorstensen. Etterpå ble den distribuert sammen med en personlig henvendelse direkte til kandidater vi allerede visste at vi ønsket å snakke med.

Du kan lytte til podcasten her.

Resultatet

I skrivende stund har podcasten blitt lyttet til av 262 personer. Det er 262 personer som har blitt bedre kjent med Knowit Amende, direkte fra de som jobber i selskapet, og fått innsikt de ellers ikke ville fått uten å komme inn til et intervju.

Responsraten på henvendelser som inneholdt podcasten økte med 42%.

Flere av de som ikke var åpne for å vurdere et jobbskifte akkurat da, kom likevel med positive tilbakemeldinger til podcasten.

Podcasten bidro til at det ble lettere å komme i dialog med potensielle kandidater på telefon, og bidro til i snitt 12 intervjuer per måned.

De som kom på intervju og hadde hørt podcasten i forkant, var bedre forberedt og motivert for å gå i dialog med nettopp Knowit Amende.

Kanskje viktigst av alt - podcasten bidro til 5 ansettelser på 3 måneder.


Vil du at dine rekrutteringer skal gi bedre resultater?

Ta kontakt med oss for å spille inn podcast :-)

Om oppdraget

I 2019 jobbet vår rådgiver Maria Halseth sammen med Knowit Amende for å rekruttere Utviklere.

Utfordringen

Jobber du med rekruttering av IT-kompetanse, kjenner du nok til hvor utfordrende det er å komme i dialog med de du ønsker å ansette. Dette er en gruppe som mottar svært mange henvendelser fra rekrutterere og arbeidsgivere. Dessverre opplever mange av dem at den som tar kontakt er dårlig forberedt, og ikke innehar nok kompetanse hverken om fagområdet, selskapet eller stillingen det rekrutteres for.

Dette skaper selvfølgelig irritasjon, og en aversjon mot å åpne upersonlige e-poster, SMSer og LinkedIn forespørsler.
Langt mindre villig blir man til å gå i dialog med den som tar kontakt på denne måten. 

Selv ikke det beste verdiforslaget i verden har noen verdi om det blir presentert dårlig, eller når ingen gidder å høre på hva du har å si.


Hvordan vi så på det

Knowit Amende benyttet seg av våre researchtjenester for å kartlegge markedet, og sammen med oss la de ned en betydelig innsats for å finne de kandidatene de trodde kunne være en god match i deres kultur. De var også helt fra starten av samarbeidet veldig tydelige på at de ikke ønsket å selge luftslott, eller assosieres med CV-pushere i markedet. 

Med bakgrunn i dette, og ovennevnte utfordring, ble vi raskt enige om at det mest kritiske og viktigste suksesskriteriet var å sørge for at de gode, og nøye utvalgte kandidatene ikke fikk følelsen av at dette var en generell eller invaderende kontakt, men heller en åpen, ærlig og personlig henvendelse. 

De skulle, uansett utfall, føle at dette var noe annet og noe bedre enn de hadde opplevd før.
De skulle føle at vi var verdt å bruke tiden på. 


Vår hypotese

Som rekrutterere har vi en todelt rolle. Vi må ha inngående kjennskap til både kandidater og arbeidsgivere, og alltid ville det beste for begge parter. Når vi skal formidle arbeidsgivers budskap må det være sannferdig og relevant, og presenteres på en måte som oppleves som personlig og verdifull for kandidaten.

Vi snakket inngående med flere utviklere i Knowit Amende for å få innsikt i hvordan de blir kontaktet av rekrutterere i dag.
Hvilke henvendelser responderer de på eller ignorerer, og hvordan skulle de helst ønske at de ble kontaktet?

Svarene vi fikk var gav oss klare retninger:

Vær personlige - vis at dere vet noe om meg og min bakgrunn som er en relevant match.

Vær konkrete - jeg vil vite hva slags selskap det er snakk om, hvilken konkret rolle det gjelder, hvilke kunder/prosjekter/teknologier jeg evt. skal jobbe med.

De var også tydelige på at å bli oppringt av rekrutterere i arbeidstiden var et stort irritasjonsmoment.

Med dette som utgangspunkt, vil det å ha personlige, skriftlige henvendelser som første kontaktpunkt være mindre invaderende enn kalde telefonsamtaler.

Dersom vi også lett og tilgjengelig kan gi innsikt i selskap og stilling uten at det krever for mye tid, vil det sannsynliggjøre at vedkommende sitter igjen med et positivt inntrykk og responderer. Dette vil gi rom for å gå videre i dialog på telefon som neste steg, og knytte en nærmere relasjon.

Løsningen

Vi bestemte oss for å bruke podcast som forsterkende virkemiddel ved vårt første kontaktpunkt.
Våre tidligere erfaringer med podcast har vist at det er et fint virkemiddel for personlig, ærlig og ekte kommunikasjon.

I forkant av innspillingen lagde vi en tydelig oversikt over hvilke temaer og svar på spørsmål som kunne være interessante for de som skulle lytte til podcasten. 

Les mer om prosessen med å produsere podcast som fungerer her.

Gjennom et intervju med to ansatte i Knowit Amende, kunne potensielle kandidater motta deres verdiforslag direkte fra kilden.
Målet var å gi en bedre forståelse av hvem de er, hva de gjør og hvordan det er å jobbe der.

Podcasten ble spilt inn på Knowits kontorer i Lakkegata, med CTO Øyvind Eikeland og Systemutvikler Tobias Moe Thorstensen. Etterpå ble den distribuert sammen med en personlig henvendelse direkte til kandidater vi allerede visste at vi ønsket å snakke med.

Du kan lytte til podcasten her.

Resultatet

I skrivende stund har podcasten blitt lyttet til av 262 personer. Det er 262 personer som har blitt bedre kjent med Knowit Amende, direkte fra de som jobber i selskapet, og fått innsikt de ellers ikke ville fått uten å komme inn til et intervju.

Responsraten på henvendelser som inneholdt podcasten økte med 42%.

Flere av de som ikke var åpne for å vurdere et jobbskifte akkurat da, kom likevel med positive tilbakemeldinger til podcasten.

Podcasten bidro til at det ble lettere å komme i dialog med potensielle kandidater på telefon, og bidro til i snitt 12 intervjuer per måned.

De som kom på intervju og hadde hørt podcasten i forkant, var bedre forberedt og motivert for å gå i dialog med nettopp Knowit Amende.

Kanskje viktigst av alt - podcasten bidro til 5 ansettelser på 3 måneder.


Vil du at dine rekrutteringer skal gi bedre resultater?

Ta kontakt med oss for å spille inn podcast :-)

Se flere av våre kundecaser

Kommunikasjon

Video gjort riktig!

Da den nye bemanningsnormen kom ble det rift om pedagoger til landets barnehager.
Rekruttering

Research som egen tjeneste

Sector Alarm tok kontakt med oss når de skulle ansette en DevOps Manager.
Podcast

Rekrutter med podcast

Her kan du lese om hvordan vi brukte podcast på vegne av Knowit Amende for å rekruttere IT-konsulenter.

Når vi lærer noe nytt, deler vi det gjennom artikler, podcaster og videoer.

Vil du motta historier fra Happii?
Tusen takk! Vi gleder oss til å dele med deg.
Oisann! Her har det skjedd en feil, prøv gjerne igjen.
Kopibeskyttet 2020 Happii AS Org.nr: 926909010